شنبه 08 مهر 1402 - 30 Sep 2023
تاریخ انتشار: 1402/06/01
کد خبر: 31774

جدال سنت و مدرنیته در معادن + فیلم