چهارشنبه 29 شهریور 1402 - 20 Sep 2023
تاریخ انتشار: 1402/01/29
کد خبر: 26650

صنعت و معدن کهگیلویه و بویراحمد روی ریل توسعه

دولت مردمی و عدالت محور سیزدهم عصر جدیدی از تحول در حوزه صنعت، معدن و تجارت را در خود ثبت کرده که تبیین و معرفی این دستاوردها در کهگیلویه و بویراحمد گواه خوبی بر نیل به اهداف مشخص شده است و ثمربخشی سیاست‌های دولت را نشان می‌دهد

 سالهای متمادی بود که توسعه نامتوازن منطقهای، کمتوجهی و گاها چشمپوشی از ظرفیتها و داشتههای استان در کهگیلویه و بویراحمد به زخمهای کهنهای مبدل شده بود که امید به خوب شدن آن در کوتاهمدت نبود.با وجودی که به گفته کارشناسان امر ۲درصد نفت و گاز، ۱۰ درصد آبهای سطحی، ۲۰درصد جنگلهای حوزه زاگرس، بیش از ۳۰۰جاذبه کم نظیر گردشگری در کهگیلویه و بویراحمد قرار دارد اما آنگونه که باید تاکنون از این ظرفیتها در راستای تقویت زیرساختها و اشتغال پایدار استان بهره لازم برده نشده است.دولت سیزدهم از همان ابتدای شروع به کارش برنامهها، خط و مشی و سیاستهای راهبردی خود را در جهت محرومیتزدایی و توجه به استانهای کمبرخوردار در حوزههای گوناگون به ویژه تحول در حوزه صنعت، معدن و تجارت ترسیم کرد و این حوزه یکی از بخشهایی که دولت سیزدهم نسبت به آن توجه ویژهای داشته است.تحول در بخش صنعت آغازگر تحول اقتصادی است و در اینباره وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رشد کمی و کیفی بخش صنعت کشور گامهای اثرگذاری برداشته است.مسئولان و مدیران دستگاههای اجرایی در کهگیلویه و بویراحمد نیز از آغاز فعالیت دولت سیزدهم، اقدام به تهیه نقشه راهی برای خروج استان از محرومیتها و مشکلات انباشت شده از گذشته کردند.بخش صنعت، معدن و تجارت، شامل فعالیتهای بسیار متنوع و ذینفعان متعددی است.براساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت این بخش حدود ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی را شامل شده که سهم اعلام شده با احتساب خدمات مرتبط به بیش از ۴۰ درصد میرسد؛ همچنین حدود ۴۵ درصد اشتغال کشور نیز در این بخش قرار دارد. به گفته کریم روزبهان، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد، مقام معظم رهبری سال ۱۴۰۱ را سال تولید دانشبنیان، اشتغالآفرین نامگذاری کردند و دولت نیز بر این فرمایشات تأکید داشت و به همین خاطر امکانات خود را بسیج کرد.

وی افزود: سالهای گذشته رشد صنعت ۳.۷درصد بود اما در سال ۱۴۰۱ به هشت درصد رسید یعنی دو برابر شد بنابراین رشد صنعت از عدد قابل توحهی برخوردار است.

صنعت کهگیلویه و بویراحمد در مسیر تحول

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: در این یک سال و نیم در بحث واحدهای تولیدی از ظرفیتهایی همچون کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، ظرفیت سیستم بانکی و سایر امکاناتی استفاده شده است.

وی بیان کرد: در طرحهای تولیدی، از منابع تسهیلات تبصره ۱۸، حمایتهای خوبی از این واحدها انجام شد و در تعدادی از بانکهای استان افزون بر ۱۲۰ درصد تسهیلات پرداخت شد؛ یعنی علاوه بر تخصیصی که سهم شان بود، مبالغ بیشتری نیز از مرکز گرفته شد.

روزبهان ابراز کرد: البته در تعدادی از بانکها نیز ضعفهایی وجود داشت که امید است در سال جدید این بانکها بتوانند کمک بیشتری به بخش صنعت کنند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد گفت: در واحدهای تولیدی و طرحهای تولیدی استان ظرفیت خوبی در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید وجود داشت که در این کارگروه در سال ۱۴۰۱ تعداد ۲۸ جلسه برگزار شد که نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۵۵ درصد رشد داشته است.

وی تاکید کرد: تعداد مصوبات این کارگروه ۲۸۶ مورد در سال ۱۴۰۱ بوده که نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۱۶ درصد رشد داشته است و به لحاظ مصوبات اجرا شده، ۲۳۰ مصوبه بوده که نسبت به سال ۱۴۰۰، ۴۳ درصد رشد داشته است.

روزبهان عنوان کرد: مصوبات اجرا نشده و یا در دست اجرا، سال ۱۴۰۱ حدود ۵۶ مصوبه بوده که نسبت به سال ۱۴۰۰، حدود ۳۴ درصد رشد منفی داشته است که این نشان میدهد یکی از ظرفیتهای مهم استان به خوبی اجرا شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: در ابتدای هر سال وزارت صمت، تکالیف استانها را به لحاظ واحدهای راکدی که باید راهاندازی کنند، مشخص میکند که تکلیف استان در سال ۱۴۰۱، حدود ۲۶ واحد بود.

وی تاکید کرد: خوشبختانه استان توانسته است در سال ۱۴۰۱ تعداد ۲۷ واحد راکد را احیا کند و در سال جدید هم به همین نحوه اقدام خواهیم کرد.

برنامههای آتی و گامهای برداشته شده

با آغاز فعالیت دولت سیزدهم اقدامات مهمی در راستای توسعه معادن در سراسر کشور و به تبع آن استان کهگیلویه و بویراحمد در حال شکل گرفتن است با این روند رو به جلو در آینده نزدیک شاهد افزایش تولید داخلی و صادرات، پیشرفت و آبادانی به شکل متوازن در این استان خواهیم بود.

از برنامههای در دست اجرای حوزه معادن استان کهگیلویه و بویراحمد میتوان به پروژههای در دست انجام به منظور ایجاد زیرساختهای مورد نیاز معادن، برگزاری مزایده عمومی معادن، انجام مزایده بستههای سرمایهگذاری و تعیین تکلیف اعتبار مجوزهای معدنی نام برد.

واگذاری ۶۵ محدوده معدنی شامل ۱۶فقره پروانه اکتشاف، ۲۱ فقره گواهی کشف و ۲۸پروانه بهرهبرداری یکی از کارهای بسیار مهمی بود که سال ۱۴۰۱ در این استان انجام و اعلام شد.

بازسازی و نوسازی و تامین ماشینآلات معادن، شفافسازی و ساماندهی نظام حقوق دولتی معادن و اجرای بستههای سرمایهگذاری برای احیا و فعالسازی مجدد معادن راکد از دیگر گامهای مهم در راستای توسعه بخش معدن بوده است. رهبر معظم انقلاب بر ضرورت بهرهبرداری معادن، تدوین سند توسعه آنها و رونق تولید و اشتغال این بخش تاکید فرمودند و دولت نیز برای تحقق این امر در تلاش است که تا این لحظه دستاوردهای ارزشمندی نیز به همراه داشته است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد گفت: سال ۱۴۰۱، وصول حقوق دولتی معادن استان رشد ۵۳ درصدی داشته است.

وی افزود: سال گذشته بیش از سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان حقوق دولتی از بهره برداران معادن و دارندگان مجوزهای برداشت مواد معدنی استان وصول شده که این میزان نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد ۵۳ درصدی را نشان میدهد.

روزبهان تاکید کرد: در سال ۱۴۰۰، در مجموع بیش از ۲۴ میلیارد و ۴۰۳ میلیون ریال حقوق دولتی از بهرهبرداران معادن و دارندگان مجوزهای برداشت موقت مواد معدنی در این استان وصول شد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به ایجاد زیرساختهای معادن استان، تصریح کرد: سال ۱۴۰۱ زیرساخت بخش معدن را تأمین کردیم؛ تا پیش از این دسترسی به معادن ما سخت بود به همین خاطر در سال گذشته عدد خیلی خوبی را در زیرساخت معادن هزینه کردیم.

وی تصریح کرد: سالهای متمادی تنها اسمی از معدن فسفات چرام میشنیدیم اما هنوز کسی وارد این معدن نشده بود، چون جاده دسترسی نداشت.

روزبهان ادامه داد: سال ۱۴۰۱ زیرساختی برای آن فراهم شد و معاون وزیر، نماینده مردم کهگیلویه، معاون اقتصادی و سایر مسئولان در محل معدن حاضر شدند و از آن بازدید کردند و در نهایت مسیر این معدن باز شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: این معدن برای استان بسیار استراتژیک و مهم است زیرا که محصولات آن میتواند راهگشای توسعه صنعتی و معدنی استان و شهرستان محل این معدن باشد.

وی ادامه داد: قرار است از باطلههای این معدن خاک هیدارته تأمین شود و در سفر ریاستجمهوری نیز کلنگزنی اسید فسفریک انجام میشود که قرار است از این معدن استفاده کند؛ زمین آن نیز تهیه شده است.

روزبهان عنوان کرد: البته بنا داریم پروژههای بیشتری را در آینده متناسب با این معدن از جمله کارخانجات چسب، کود سوپر فسفات و غیره احداث کنیم و ما این معدن را وارد چرخه تولیدی و اقتصادی استان خواهیم کرد تا مردم چرام از این معدن بهرهمند شوند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: در سایر شهرستانها نیز توانستیم کارهایی در زیرساخت معادن انجام دهیم به گونهای که در اواخر سال گذشته این معادن متقاضیانی داشتند آنها را به چرخه تولید برسانند.

روزبهان ابراز کرد: در بخشی از معادن استان به دلیل عدم وجود کارخانجات مربوطه، مجبور به خامفروشی هستیم همچون بوکسیتهایی که در شهرستانهای مختلف استان وجود دارد.

وی تاکید کرد: خامفروشی برای استان تنها ضرر است اما در تلاشیم کارخانجاتی در استان مستقر کنیم که بتوانیم برای این کالاها و معادن ارزشافزوده ایجاد شود اما برای ایجاد این کارخانجات لازم است فاکتورهایی داشته باشیم؛ مثل اینکه ذخیره باید مناسب باشد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: جلسات زیادی را با سرمایهگذاران مرتبط با این معادن در سال گذشته داشتهایم و براساس آن متوجه شدیم ذخایر بوکسیت ما کفاف ایجاد یک کارخانه بزرگ یا متوسط را نمیدهد و ارزش سرمایهگذاری لازم را ندارد.

روزبهان عنوان کرد: لذا سرمایهگذار را به این سمت هدایت کردیم که در مقیاسی کوچکتر کارخانه خردایش، دانهبندی، پرعیارسازی ایجاد کند که اکنون وارد مراحل اجرایی شده است.

وی تصریح کرد: البته سرگرم کاوش در سایر مناطق نیز هستیم و چنانچه به این نتیجه برسیم که میزان ذخیره بیشتری داریم، به احداث کارخانجات بزرگتر نیز میپردازیم. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد در خصوص معدن سلستین شهرستان بهمئی، گفت: در این معدن هم اقداماتی انجام شده، اما با وجود تخصیص زمین به سرمایهگذار، هنوز پای کار نیامده است، ما به دنبال این هستیم که ببینیم عیار و ذخیره ماده معدنی ما کفاف اجرای یک پروژه صنعتی را دارد یا نه. روزبهان با اشاره به معدن نیترات دیشموک، گفت: معدن نیترات سالهای سال است که محل مناقشه است و با وجود آزمایشهای فروانی که روی نمونههای این معدن استخراج شده، جواب قابل اتکایی بهدست نیامده و نتایج آزمایشگاهی به طور واضح به ما نگفتهاند که در اینجا معدن نیتراتی وجود دارد.

وی افزود: پس از کش و قوسهای فراوان پروانه این معدن صادر شد و سرمایهگذار پایکارآمد، به وی کمک و تسهیلات بانکی داده شد اما نهایتاً آن چیزی که اکنون مطرح است، ماحصل این سرمایهگذاری تولید پودر میکرونیزه و یا در مقیاسی پایینتر یک سنگشکن خواهد بود.درحالحاضر ۸۲ فقره پروانه بهرهبرداری معتبر  معدن در استان کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد که از این تعداد ۴۵ معدن فعال و مابقی غیرفعال و یا در حال تجهیز هستند.ظرفیت استخراج اسمی سالیانه این معادن بیش از پنج میلیون تن است که با استخراج واقعی بیش از ۲.۵ میلیون تن در سال فعالیت میکنند.

ارزش سرمایهگذاری معادن موجود استان کهگیلویه و بویراحمد بیش از ۸۸۰ میلیارد ریال با اشتغالزایی ۸۲۰ نفر است.عمده مواد معدنی استان مواد اولیه سیمان، گچ، آهک، سنگ لاشه، مالون، مرمریت، بوکسیت، فسفات، سلستین، مارن و دیگر موارد است.

چهارمین معدن نیترات دنیا در بخش دیشموک کهگیلویه و بویراحمد واقع است و از این جهت ایران را در جمع کشورهای دارای این ماده معدنی راهبردی قرار داده است.معدن فسفات چرام یکی از بزرگترین معادن فسفات خاورمیانه است که براساس برآوردها با بهرهبرداری اولیه از این معدن برای ۶۰۰ نفر و در درازمدت یک هزار و ۲۰۰ نفر به طور مستقیم شغل ایجاد میشود.

۶ پروژه بزرگ صنعتی کهگیلویه و بویراحمد آماده کلنگزنی

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۶ پروژه بزرگ صنعتی شامل معادن اوره و آمونیاک چرام، کارخانه اسید فسفریک و معدن فسفات چرام، پتروپالایشگاه گچساران، مینی پالایشگاه دهدشت خائیز و مونو اتیلن گلیکول گچساران در سفر دور دوم رئیسجمهور به این استان کلنگزنی میشود.

روزبهان اظهار کرد: کلنگزنی این طرحهای مهم در آینده در رشد اقتصادی و بهبود اشتغال استان نقش بسزایی دارد.

وی افزود: سفر (نخست) مهرماه ۱۴۰۰ رئیسجمهور به کهگیلویه و بویراحمد ۲۱۷ مصوبه در پی داشت که ۶مصوبه مهم زیرساختی آن سهم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: ۶ طرح مهم شامل پتروشیمی گچساران، پتروشیمی دهدشت، صنایع پلیمر گچساران، کارخانه قند یاسوج، کارخانه هربی فارمر (گیاهان دارویی) و بیواتانول باشت جزو مصوبات سفر رئیسجمهوری به استان بود.

روزبهان عنوان کرد: پیشرفت فیزیکی پتروشیمی گچساران، کارخانه هربی فارمر (گیاهان دارویی)، کارخانه قند یاسوج افزون بر ۹۵ درصد است و پتروشیمی دهدشت ۳۶درصد، صنایع پلیمر گچساران ۴۳ درصد و بیواتانول باشت ۱۴ درصد است.

تصمیمات صمت برای تحقق شعار سال

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد، شعار سال را یک شعار حکیمانه و هوشمندانه عنوان کرد و ادامه داد: رشد تولید که اتفاق بیفتد، تورم به خوبی مهار میشود.

وی ابراز کرد: تورم افزایش مداوم قیمتها در یک دوره زمانی در یک جامعه هدف مشخص است و اگر در بازار کالا وجود داشته باشد، تورم اتفاق نمیافتد و در مقابل، تورم زمانی اتفاق میافتد که میزان کالای موجود در بازار کمتر از نیاز باشد.

مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: بهترین راهکار مهار تورم رشد تولید است و ما اگر بتوانیم تولید را افزایش دهیم، تورم را مهار کردهایم.

روزبهان با اشاره به راهکارهای صمت کهگیلویه و بویراحمد برای افزایش تولید و مهار تورم، گفت: نخست؛ کارخانجات فعال موجود را پایش میکنیم تا از چرخه تولید خارج نشود.

وی ادامه داد: دوم اینکه واحدهای تولیدی که زیر ظرفیت کار میکنند را به صورتهای مختلف حمایت میکنیم و سوم طرحهای تولیدی با یپشرفت فیزیکی بالا را حمایت ویژه کرده که به تولید برسند و در مرحله چهارم طرحهای ایجادی تعریف میکنیم و در روند بعدی واحدهای راکد را راهاندازی خواهیم کرد.

طبق آخرین بررسیهای انجام شده، اداره کل صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد در یک سال و نیم اخیر در بخشهای مختلف عملکرد قابل قبولی داشتهاست، در بخش مجوز شرکتهای پخش کالا رشد ۶۶ درصدی، در مجوزهای دخانیات شد ۲۹ درصدی، در تعداد انتخابات اتحادیهها رشد ۵۴ درصدی، در گزارش عملکرد فعالان تجاری در سامانه رشد ۵۳ درصدی، در نمایشگاههای تخصصی رشد ۲۰۰ درصدی، در جلسات هماندیشی با اتحادیهها رشد ۲۱ درصدی، در جلسات کمیته نظارت بر شرکتهای بازاریابی، در کمیسیون نظارت رشد ۹ درصدی در تعداد جلسات و رشد ۶۰ درصدی در تعداد مصوبات و در نهایت رشد ۹ درصدی در صدور پروانه کسبها در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ داشته است.

منبع:ایرنا


کپی لینک کوتاه خبر: https://rouzegaremadan.ir/d/27qeg6