شنبه 08 مهر 1402 - 30 Sep 2023
تاریخ انتشار: 1402/04/14
کد خبر: 29577

مزایده 140204د نوبت اول شرکت جهان فولاد سیرجان


شرکت جهان فولاد سیرجان در نظر دارد مقدار حداکثر 840 تن آرگون، 1580 تن اکسیژن و 600 تن نیتروژن مازاد بر نیاز خود را طبق آنالیز شیمیایی و سبد اقلام مندرج در اسناد مزایده از طریق مزایده عمومی بفروش برساند.

متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت آگاهی از شرایط عمومی مزایده و دریافت اوراق مزایده و ارائه پیشنهاد همه روزه به استثنای ایام تعطیل رسمی، پنجشنبه و جمعه از تاریخ 06/04/1402 لغایت 17/04/1402 از ساعت 8 صبح الی 14 به آدرس تهران، میدان ونک، بزرگراه حقانی بعد از جهان کودک، خیابان شهیدی، کوچه ژوبین، پلاک 2، طبقه 4، واحد 7 مراجعه نمایند.

همچنین آگهی و اسناد مزایده نوبت اول 140204د در سایت اینترنتی شرکت جهان فولاد سیرجان به آدرس sjsco.ir  پرتال مزایده و مناقصه قسمت مزایده قابل مشاهده می باشد.


کپی لینک کوتاه خبر: https://rouzegaremadan.ir/d/2axdpl