سه‌شنبه 11 مهر 1402 - 03 Oct 2023
تاریخ انتشار: 1402/02/13
کد خبر: 27936

خواف با ذخایر سنگ‌آهن، میدان‌دار رونق اقتصاد

منطقه سنگان خواف با برخورداری از منابع غنی معدنی، قطب توسعه و رونق اقتصادی جنوب استان خراسان رضوی است که در سنوات اخیر و به ویژه در دولت سیزدهم گام‌های مهمی برای بهره‌گیری از این ظرفیت‌ در مسیر توسعه و اشتغالزایی برداشته شده است.

 مجتمع سنگآهن سنگان خواف با بیش از یک میلیارد تن ذخیره یکی از ۱۰ معدن بزرگ سنگآهن در جهان و تامینکننده خوراک اولیه برای تولید ۱۷.۵میلیون تن کنسانتره، ۱۵ میلیون تن گندله و 5 میلیون تن سنگآهن در ایران است.مجموعه کانسارهای سنگان با ۳۰ درصد ذخایر سنگآهن کشور در گسترهای به طول ۲۲ کیلومتر و عرض ۱۰ کیلومتر در ۳۰۰ کیلومتری جنوب شرقی مشهد، ۴۰ کیلومتری جنوب شرقی شهر خواف و ۱۸ کیلومتری شمال شرقی سنگان در جنوب شرقی خراسان رضوی و نزدیک مرز افغانستان قرار دارد.بارزترین ویژگیهای این معادن سنگآهن امکان فعالیتهای معدنکاری در طول ۱۲ ماه سال، وجود ماده معدنی در سطح زمین، کاهش هزینههای استخراج و معدنکاری و وجود عناصر نادر خاکی است که با مشارکت بخش دولتی و سازمان توسعه و نوسازی صنایع و معادن ایران (ایمیدرو)، فولاد سنگان، مجموعه اپال پارسیان، شرکت فراگیر توسعه سناباد و تعدادی دیگر از شرکتهای بزرگ معدنی ایران الگوی موفق سرمایهگذاری و نمونه بسیار خوبی برای سایر نقاط کشور است.

توسعه کمی و کیفی طرحهای صنعتی و معدنی در منطقه سنگان خواف، نیازمند مشارکت بیشتر سرمایهگذاران بخش خصوصی در زمینههای مختلف اقتصادی، عمرانی و خدماتی است و تقویت زیرساختهای حملونقل ریلی، هوایی، احداث فرودگاه و محورهای مواصلاتی از ضرورتهای توسعه طرحهای معدنی این منطقه است.

مشارکت شرکتهای معدنی بسترساز رونق اقتصاد

مشارکت شرکتهای معدنی در رونق اقتصادی و توسعه زیرساختهای منطقهای و عمل به مسئولیت اجتماعی خود به یکی از مطالبات مهم مردم و دغدغه مسئولان خواف در چند سال گذشته تبدیل شده بود به طوری که بارها فرمانداران و امامان جمعه شیعه و سنی و نمایندگان منطقه در مجلس شورای اسلامی، خواستار توجه بیشتر این شرکتها به توسعه و عمران این شهرستان شدهاند.

مهدی عباسپور، فرماندار خواف در گفت گو با ایرنا اظهار کرد: براساس قانون، شرکتهای معدنی باید هشت تا ۱۵ درصد سود حاصل از درآمد فعالیتهای معدنی خود را در طول سال به خزانه دولت واریز کنند تا این سود صرف توسعه زیرساختهای منطقه و کشور شود، که این مبلغ سالها بدین منظور تخصیص داده نمیشد، که با پیگیریهای دولت سیزدهم و جدیت استاندار خراسان رضوی، از نیمه دوم سال گذشته برای نخستینبار این اقدام انجام شد و بخشی از اعتبارات حاصل از ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن به توسعه زیرساختهای شهرستان خواف تخصیص یافت. وی گفت: سال قبل برای نخستینبار در خواف ۷۰۰میلیارد ریال از محل حقوق دولتی برای توسعه زیرساختها و اجرای طرحهای زیربنایی خواف اختصاص یافت.

وی ادامه داد: این اعتبار برای اجرای طرحهای مختلف در زمینه احداث و بهسازی راههای منطقه، مسکن، آبرسانی، کشاورزی و مرمت قنوات آسیب دیده، حوزه فرهنگی و... منظور شد.

فرماندار خواف اظهار کرد: در راستای ایفای مسئولیتهای اجتماعی معادن، ۴۰ طرح در زمینه توسعه و رفع مشکلات زیرساختهای این شهرستان با محوریت مجتمع سنگآهن سنگان خواف و شرکت تامین و توسعه زیرساختهای شرق کشور با اعتبار ۷۶۰ میلیارد ریال در این شهرستان تعریف و در دستورکار قرار گرفته است.

وصول بیش از ۵۱میلیارد ریال حقوق دولتی

محمد افشار مقدم، رئیس جمعیت هلال احمر خواف هم به ایرنا گفت: با پیگیری فرماندار این شهرستان، امسال ۵۱ میلیارد و ۳۷۱ میلیون ریال از محل سهم ۱۵ درصدی حقوق دولتی معادن، برای تامین تجهیزات امدادی و ساخت پایگاه امداد و نجات جادهای در این شهرستان اختصاص یافته است.

وی افزود: از این میزان ۶ میلیارد و ۳۷۱میلیون ریال برای تامین تجهیزات مورد نیاز امدادی و ۴۵ میلیارد ریال برای ساخت پایگاه امداد و نجات جادهای در سهراهی نشتیفان و مجتمع انبارهای امدادی هلالاحمر شهرستان خواف در نظر گرفته شد.

افشارمقدم ادامه داد: با صرف این میزان اعتبار، مقادیر زیادی تجهیزات امدادی مورد نیاز هلالاحمر خواف در بخشهای آوار، کوهستان، سیلاب و جادهای تامین شد.

رئیس جمعیت هلالاحمر خواف گفت: کمبود تجهیزات همواره یکی از مسائل و مشکلات جمعیت هلالاحمر خواف در امدادرسانی و انجام وظایف محوله بود که با تامین این تجهیزات، مشکلات این بخش تا اندازه زیادی کاهش یافت.

بومیسازی قطعات گامی در جهت رشد تولید

بومیسازی و استفاده از ظرفیتهای متخصصان داخلی در تولید قطعات در بخشهای مختلف صنعتی و معدنی، ضرورت و زیربنای توسعه و پیشرفت به شمار میرود و ضمن کاهش وابستگی کشورمان به سایر کشورها، مسیر رونق اقتصادی و پیشرفت را هموار میکند.

رهبر معظم انقلاب در بیانات خود در سالهای مختلف و به خصوص در نامگذاری سالها به دفعات بر بهره‌‌گیری از توان داخلی برای تولید و توسعه و پیشرفت تاکید کردهاند.

علی امرایی، مدیرعامل شرکت فولاد سنگان خراسان اظهار کرد: بومیسازی و اتکای به توان متخصصان داخلی در تولید قطعات، راهبرد مهم این شرکت در سالهای اخیر بوده است که این رویکرد در امسال هم با جدیت دنبال میشود.

وی افزود: طرحهای اثربخشی مبتنیبر بومیسازی و تولید قطعات توسط متخصصان این شرکت اجرا شد و میزان قطعات تولیدی توسط متخصصان این شرکت در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال قبل از آن ۱۰۳ درصد افزایش یافت.

امرایی اضافه کرد: بر این اساس شمار قطعات تولیدی توسط متخصصان شرکت فولاد سنگان خراسان که سال ۱۴۰۰ تنها ۵۲ قطعه بود در سال ۱۴۰۱ به ۱۰۶ قطعه رسید و تجهیز دستگاهها هم از ۲ به پنج مورد افزایش یافت.

تکیه بر توان متخصصان داخلی

محمـد مدنیفر، مدیرعامل شـرکت صنعتی و معدنی توسـعه فراگیـر سـناباد خواف (سـیمیدکو) نیز به ایرنا گفت: این شرکت در سال گذشته با بومیسازی تجهیـزات و قطعات موفق بـه صرفهجویـی ارزی بـا تکیه بر توان متخصصان داخلی شد.

وی افزود: توسـعه صنعتـی یـک زنجیره به هم پیوسـته از شرکتهای سـازنده، تأمینکننـده، مشـاورین فنی و... است کـه با بومیسازی قطعات و بـا حـذف وابسـتگی صنعتـی بـه خـارج از کشـور، به پویایـی و ظهـور شرکتهای دانشبنیان در سـطح اسـتان و کشـور خواهد انجامیـد. مدنیفر گفـت: این شرکت یکـی از شرکتهای پیشـرو بخش صنعتـی و معدنـی کشـور در فرآیند بومیسازی است کـه بـا اسـتفاده از تجربیـات و فعالیتهـای شرکتهای دانشبنیان موفـق بـه بومیسازی ۲ هزار و ۵۰۰ قععه و تجهیزات در صنایع معدنی شده است و نمونه بارز آنها مهندسـی و سـاخت رولهای ماشـین HPGR ریکلایمـر و اسـتکر دوار و فیلتراسـیون است.

بهرهگیری از دانشبنیانها و غلبه بر تحریم

اردشیر عسکری، مدیر مجتمع تولید گندله شرکت اپال پارسیان سنگان خواف نیز گفت: بومیسازی خطوط ساخت گندله در این شرکت که از سال ۱۳۹۷ آغاز شده است علاوه بر ایجاد حدود ۶ هزار نفر اشتغال در این منطقه از خروج ۲۰ میلیون یورو ارز از کشور طی یکسال گذشته نیز جلوگیری کرده است.

وی افزود: با بومیسازی طراحی خطوط تولید گندله شرکت اپال پارسیان سنگان توسط متخصصان توانمند داخلی توان سالانه تولید گندله این شرکت از 5 میلیون تن به بیش از ۶ میلیون تن افزایش یافت و به رکوردی جدید در تولید این محصولات، که نقش مهمی در تولید صنعت فولاد کشور دارد، دست یافتهایم. عسکری ادامه داد: طراحی خطوط گندلهسازی از سالهای قبل در اختیار شرکتهای خارجی بود ولی با افزایش تحریمها و خروج شرکتهای خارجی فرصتی فراهم آمد تا با استفاده از فناوریهای دانشبنیان، بومیسازی طراحی این خطوط با بهرهگیری از توان شرکتها و متخصصان توانمند داخلی در دستورکار قرار گیرد.

مدیر مجتمع تولید گندله شرکت اپال پارسیان سنگان گفت: با پیادهسازی دقیق جدیدترین سامانههای بهرهبرداری و نگهداری، بهترین رکوردهای تولیدی را نسبت به استانداردهای بینالمللی به دست آوردیم. وی افزود: همچنین با توان متخصصان توانمند داخلی در زمینه ساخت بخشی از مهمترین تجهیزات وارداتی همچون کوره گندلهسازی، دیسکهای گندلهسازی، نوار نقالههای خاص ناحیه کوره مانند نوار نقاله توزیعکننده رفت و برگشتی و نوار نقاله عریض تغذیه کوره به خودکفایی دست یافتیم.

مهار تورم و رشد تولید لازمه توسعه و رونق اقتصاد

مهار تورم و رشد تولید که توسط رهبر معظم انقلاب به عنوان شعار امسال اعلام شده است از ارکان مهم توسعه و رونق و نیز کاهش مشکلات اقتصادی کشور است و رشد تولید، بستر مهار تورم را هموار میکند و در این صورت سرمایهگذاری موجب مهار تورم نیز خواهد شد،

مدیرعامل شرکت فولاد سنگان خراسان گفت: برای رشد تولید در بخشهای مختلف و از جمله صنایع معدنی، به غیر از نرخ تقاضا، عوامل ملموستر نظیر منابع انسانی، سرمایه فیزیکی، منابع طبیعی و فناوری نیز حائز اهمیت است که در فرآیند خلق سرمایه مالی و بازگشت آن یا سرمایهگذاری در تولید نقش مستقیم دارند.

وی اظهار کرد: رهبر انقلاب در نامگذاری امسال بر بهرهگیری از همه ظرفیتها برای کاهش معضل گرانی و شکوفایی تولید تاکید داشتند و یکی از عوامل بسترساز رشد تولید، افزایش سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی است.

وی اظهار کرد: لازمه مهم توسعه سرمایهگذاری، کاهش تصدیگری دولت و به جای آن تقویت جنبه نظارتی بخش دولتی در حوزههای اقتصادی و تولیدی و به خصوص صنایع معدنی است و ایجاد فرصتهای مناسب، نیازمند تغییر نگرش به حوزه اقتصاد است.

اجرای چنین سیاستهای کاربردی با رویکرد حضور در بازارهای جهانی و حرکت به سمت تولید رقابتی، منجر به ایجاد ارتباطات راهبردی اقتصادی دو و چندجانبه میشود که روند جذب سرمایه برای رونق تولید در همه بخشها و به خصوص صنایع معدنی را روانسازی و سرعت میبخشد.

افزایش میزان بارگیری سنگآهن

محمد گل محمدی، مدیر مجتمع سنگآهن سنگان خواف هم گفت: میزان بارگیری سنگآهن از این مجتمع به وسیله حملونقل ریلی طی پارسال نسبت به سال قبل از آن ۴۶۸درصد افزایش یافت.

وی افزود: میزان بارگیری سنگآهن از طریق ایستگاه راهآهن این شهرستان از ۸۲ هزار تن در سال ۱۴۰۰ به ۴۶۶ هزار تن در سال ۱۴۰۱ افزایش یافت.

مدیر مجتمع سنگ‌‌آهن سنگان خواف ادامه داد: میزان تحویل کلوخه سنگآهن نیز توسط این مجتمع به سرمایهگذاران پهنه صنعتی و معدنی سنگان خواف در سال گذشته ۴۰ درصد رشد داشت.

گلمحمدی گفت: افزون بر ۱۵ میلیون و ۳۰۰هزار تن کلوخه سنگآهن توسط این مجتمع به سرمایهگذاران مستقر در پهنه صنعتی- معدنی سنگان طی پارسال تحویل داده شد که نسبت به سال ۱۴۰۰، افزایش ۴۰درصدی را نشان میدهد. مرکز شهرستان ۱۶۰ هزار نفری خواف با ۱۲۳ کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان در ۲۸۷ کیلومتری جنوب شرقی مشهد قرار دارد.

منبع:ایرنا


کپی لینک کوتاه خبر: https://rouzegaremadan.ir/d/2lw767