شنبه 08 مهر 1402 - 30 Sep 2023
تاریخ انتشار: 1402/01/29
کد خبر: 26625

ریسک بالای بانک‌ها برای سهامداران خرد

رئیس‌کل بانک مرکزی گفته به زودی بانک‌هایی که تراز منفی دارند سلب مجوز شوند. براساس گزارش‌های فصلی می‌توان پی‌برد که بانک‌های آینده، سرمایه، دی و ایران زمین احتمالا در این فهرست قرار خواهند داشت.

بازار سرمایه در هفته جاری با رشد بسیار بالایی آغاز کرد و با توجه به اینکه چند روز قبل تر آن یک اصلاحی هم داشته برخی تصور میکنند که بازار کاملا بدون ریسک است، اما این طور نیست و در این مقطع برخی گروهها و نمادها میتوانند ریسکهایی برای سرمایهگذاران داشته باشند، برای نمونه گروه بانکی که در هفتههای اخیر با رشد خوبی همراه بودهاند و از طرف دیگر رئیس کل بانک مرکزی گفته به زودی بانکهایی که تراز منفی دارند احتمالا سلب مجوز شوند. هرچند نام هیچ بانکی را مطرح نکرده اما براساس گزارشهای فصلی و سالانه شرکتها میتوان پیبرد که بانکهای آینده، سرمایه، دی و ایران زمین در این فهرست احتمالا قرار خواهند داشت، زیرا بیش از یکسال و نیمه که بانک آینده بسته مانده و هنوز سرنوشت سهام مردم بلاتکلیف است. همچنین نماد سرمایه، ایران زمین و دی با وجود اینکه در یم سال گذشته زیان سنگین ساختهاند اما معاملات مثبتی هم داشتهاند به گونهای که نرخ سهام بانک دی در چند ماهه گذشته از ۵۷ تومان به حدود ۱۲۰ تومان هم رسیده که رشدی ۱۰۰ درصدی است و حالا اگر خبری درباره سلب مجوز این بانک صادر شود آیا ارزش سهام آن ریزش نخواهد داشت؟ به طور قطع در معاملات مثبت بازار سهام همه نمادها مثبت میشوند، اما بعد از مدتی هرکدام از نمادها راه خودشان را جدا میکنند و در این شرایط نمادهایی که بدون پشتوانه بنیادی رشد بالایی داشتهاند به یکباره ریزش خواهند داشت. گروه بانکی به طور کلی نسبت به سایر گروههای صنعتی ریسک بالایی در بورس دارند و حتی در هفته گذشته شاهد افت بیشتر در نمادهای بانکی بودیم.

بسیاری از بانکها زیان ده هستند

جواد صلاحی، استاد اقتصاد در گفتوگو با بازار با اشاره به اینکه درحالحاضر بسیاری از بانکها زیانده هستند گفت: در شرایط کنونی از صورتهای مالی نمیتوان وضعیت مالی بانکها را به صورت شفاف فهمید، اما در شرایط کنونی برخی از آنها در صورتهای مالی هم زیان ساختهاند. وی با بیان اینکه بسیاری از بانکها برای اینکه تراز تجاری خود را جبران کنند اضافه برداشت از ذخیره بانک مرکزی انجام میدهند، تصریح کرد: به همین دلیل شاهد افزایش پایه پولی و تورم در اقتصاد کشور هستیم، از اینرو بانک مرکزی برای اصلاح تورم ابتدا باید وضعیت بانکها را سازماندهی کند.

دلیل ناترازی بانکها

درحالحاضر وزیر اقتصاد اعلام کرده دلیل ناترازی بانکها بدهی ۱۳۰ میلیارد تومانی دولت به آنهاست و با توجه به اینکه در سال ۱۴۰۱ دولت با افزایش سرمایه حدود ۳۰ هزار میلیارد تومانی بانکها موافقت کرده و در امسال هم حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه در بانکها اتفاق خواهد افتاد بخشی از مشکل بانکهای ناتراز حل میشود، اما واقعیت این است که رکود اقتصادی و نرخ بهره بالای بانکی به نفع بانکها نشده است و بسیاری از آنها در ورشکستگی فرو رفته اندف هرچند نباید مشکلات ساختاری و مالی برخی از آنها مانند بانک آینده و بانک سرمایه را نادیده گرفت، زیار این دو بانک با چالش خروج سرمایه از بانک مواجه شدهاند، برای نمونه بانک آینده سپردههای مردمی را در پروژههای ایران مال هزینه کرده و بعد سهام ایرانمال به شرکتهای زیرمجموعه واگذار کرده و حالا کفایت سرمایه خود را به عنوان بنک تا حدودی از دست داده هرچند دولت پیش از این اعلام کرده بخشی از سهام این بانک به نام وزارت اقتصاد زده خواهد شد اما مشکلات همچنان پابرجاست. همچنین بانک سرمایه که بخشی از سرمایههای آن سالها پیش از طریق شرکتهای زیرمجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان در قالب تسهیلات کلان و بدون بهره از این بانک خارج شده هنوز با چالش مواجه است و احتمالا کسانی که در اوج نرخ سهام آن را خریدهاند با زیان مجبور به خروج خواهند بود، چرا که این بانک بعید به نظر میرسد دوباره سقف قبلی خود را ببیند.

نمادهای بانکی از بنیاد ضعیفی برخوردار هستند

رضا روحی، کارشناس بورس در گفتوگو با بازار با اشاره به اینکه نمادهای بانکی از بنیاد ضعیفی برخوردار هستند، گفت: بانکها در وضعیت منفی شاخص به سرعت منفی میشوند، زیرا سهامداران آنها درکوچکترین جو منفی از نماد خارج میشوند و حقوقیهای آنها هم از بازار نوسانگیری میکنند.

وی با بیان اینکه دولت از طریق سیستم بانکی به نوعی به رشد پایه پولی دامن زده است، افزود: با توجه به اینکه دولت مستقیم از بانک مرکزی استقراض نمیکند و از بانکها منابع مورد نیاز خود را تامین میکنند بانکها برای جبران ناترازی خود از بانک مرکزی منابع کسری خود را جبران میکنند و همین موضوع منجربه بروز مشکلاتی برای بانکها و حتی اقتصاد کشور شده است، به همین دلیل بانکها نهتنها تورمهایی را به اقتصاد کشور تحمیل کردهاند بلکه از نظر صورتهای مالی هم زیانده هستند.

سخن پایانی

هرچند بازار سرمایه هم اکنون در یک محدوده حمایتی قوی قرار دارد و احتمالا در بلندمدت به روند صعودی خود ادامه میدهد، اما در موقعیت کنونی برخی گروهها مانند بانکها بیشتر به نوسانگیری خواهند پرداخت و سهامداری در نمادهای بانکی که تراز منفی دارند برای سهامداران ریسکهای بالاتری دارد و این موضوع در معاملات هفتههای پیش رو باید مورد توجه سرمایهگذاران قرار بگیرد.

منبع:تحلیل بازار


کپی لینک کوتاه خبر: https://rouzegaremadan.ir/d/36edj9